Schenkingen

Bij voorgenomen schenkingen komen niet alleen fiscale voordelen aan de orde, maar vooral ook bijvoorbeeld de vragen: welke positieve of negatieve invloed kan de schenking hebben op de begiftigde?

en: kan de schenker het zich wel permitteren, ook bij onverwachte tegenvallers in de toekomst?