Testamenten

Bij het bespreken van een testament komt bijvoorbeeld aan de orde de eventuele bestaande ongelijke behandeling van de kinderen, de redenen daarvoor en de wijze waarop dit desgewenst in het testament of op andere wijze kan worden rechtgetrokken.

Dit voorkomt onnodige spanningen tussen de kinderen (na het overlijden van de ouders).