Algemeen

In de beroepsopvatting van het kantoor is in het familierecht het hoogste goed: duurzaam goede familie-verhoudingen.

Bij elk advies worden de gevolgen ervan voor het hele gezin, of de gehele familie onder ogen gezien. Belangrijke uitgangspunten zijn: zoveel mogelijk evenwicht tussen partners en een zo gelijk mogelijke behandeling van alle kinderen.