Continuïteit

Bij de continuïteit van de onderneming speelt ook de bedrijfsopvolging een belangrijke rol. Het kan verstandig zijn in een vroeg stadium (4 tot 5 jaar tevoren) contact op te nemen. Soms moeten voorbereidende maatregelen worden genomen, waarbij fiscale termijnen (van bijv. 3 jaar) en belangrijke rol spelen: zoals het oprichten van een B.V. of van een holding boven de bestaande B.V..