Samenlevingscontracten

In besprekingen inzake huwelijksvoorwaarden en samenlevingscontracten komt aan de orde de financiƫle bijdrage aan gemeenschappelijke kosten van de partners en gaat bijzondere aandacht uit naar de partner, die zich (voornamelijk) met de huishouding en de opvoeding van de kinderen zal gaan bezighouden.

Ook de scheiding van de vermogens en de zeggenschap met betrekking tot de gemeenschappelijke woning zijn belangrijke aandachtspunten, evenals de verdeling van gespaarde inkomsten en de pensioenen.