Artikelen

Januari 2008

Begin van het einde

Zoals bekend heeft de consumentkoper van een woning heeft sedert 1 september 2003 gedurende een periode van drie dagen het recht om zonder opgaaf van reden de schriftelijk aangegane koopovereenkomst te ontbinden. De wettelijke regeling over koop van onroerende zaken en de Algemene termijnenwet geven aan wanneer deze drie dagen bedenktijd aanvangt en eindigt. Deze drie dagen bedenktijd kan langer duren dan drie dagen. Op welke data dient u bij het finaal afhandelen van uw verkoop- of aankoop extra goed op te letten?

Aanvang termijn.

Het moment van aanvang van de termijn waarbinnen de consumentkoper van een voor bewoning bestemde onroerende zaak gebruik kan maken van zijn wettelijk ontbindingsrecht is terug te vinden in de wettelijke regeling omtrent de koop van onroerende zaken. De termijn bedraagt 3 volle dagen, dus 3 keer 24 uur en vangt aan op de dag na de dag van de terhandstelling van de door beide partijen ondertekende koopovereenkomst aan de koper..

Einde termijn.

Het einde van de drie dagen bedenktijd wordt vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in de Algemene termijnen Wet. Daar lezen we dat indien de termijn van drie dagen eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, de termijn wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

Erkende feestdagen.

Op grond van de Algemene termijnenwet zijn de algemeen erkende feestdagen die in 2008 (schrikkeljaar) op een door-de-weekse-dag vallen:

  • dinsdag 1 januari 2008 (Nieuwjaarsdag);
  • vrijdag 21 maart 2008 (Goede Vrijdag);
  • maandag 24 maart 2008 (Tweede Paasdag);
  • woensdag 30 april 2008 (Koninginnedag);
  • donderdag 1 mei 2008 (Hemelvaartsdag);
  • maandag 5 mei 2008 (Bevrijdingsdag);
  • maandag 12 mei 2008 (Tweede Pinksterdag);
  • donderdag 25 december 2008 (Eerste Kerstdag); en
  • vrijdag 26 december 2008 (Tweede Kerstdag);

Bij Koninklijk Besluit van 27 september 2007 (Staatscourant 8 oktober 2007, nr. 194) heeft de Minister van Justitie vrijdag 2 mei 2008 en vrijdag 2 januari 2009 gelijkgesteld met een algemeen erkende feestdag.

Eindeloos.

Dat een dag aldus gelijkgesteld wordt met een algemeen erkende feestdag, betekent dat een wettelijke termijn, zoals de drie dagen bedenktijd voor de consumentkoper van een woning, die eindigt op zo’n dag, wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag valt.

Als men uitgaat van normale werkdagen dient een door beide partijen ondertekende koopovereenkomst met betrekking tot een woning uiterlijk op woensdag 24 december 2008 aan de consumentkoper ter hand te zijn gesteld, wil de bedenktijd nog op de jaargrens eindigen!

U kunt hier de gehele kalender van 2008 als pdf document downloaden

Let op:

maandag 29 december 2008, dinsdag 30 december 2008 en woensdag 31 december 2008 zijn dit jaar niet gelijkgesteld met een algemeen erkende feestdag en zijn dus gewone werkdagen.

Let op:

donderdag 1 januari 2009 is een algemeen erkende feestdag. De eerste werkdag is dus maandag 5 januari 2009.

Let op:

Deze regeling slaat op alle termijnen in een koopovereenkomst, dus niet alleen op de drie dagen bedenktijd van de koper, maar ook bijvoorbeeld op het financieringsvoorbehoud van de koper en de regelgeving betreffende de ingebrekestelling van de nalatige partij (wanprestatie).

Tip:

De bedenktijd van de koper kan dus eind april zelfs 9 dagen duren.

Hans Mol

Notaris
Estate-Planner

Mol Notariaat
Honthorststraat 8
1071 DD Amsterdam

Voor vragen bel je met 020 – 66 22 346 of mail je naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2008 copyright mr. J.W. Mol


Dit artikel wordt op persoonlijke titel van de schrijver vervaardigd en beoogt u te informeren over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de (Amsterdamse) vastgoedpraktijk in ruimste zin. Het recht is uitermate gecompliceerd en aan voortdurende verandering onderhevig. Ondanks de zorg die de schrijver aan de inhoud van dit artikel besteedt, kan de schrijver geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor hetgeen men zonder deskundig advies onderneemt naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief.