Artikelen

Maart 2008

Ieder nadeel heb z'n voordeel

Alle onroerende zaken in Nederland zijn opnieuw gewaardeerd voor het nieuwe tijdvak in het kader van de Wet WOZ. Onlangs heeft u weer de WOZ taxatie van uw onroerend goed en de daaraan gerelateerde aanslag voor de diverse gemeentelijke lasten ontvangen. Even schrikken. Huiseigenaren met een tophypotheek die niets (kunnen) ondernemen tegen deze nieuwe hoge WOZ - waarde hoeven niet bij de pakken neer te zitten. Wat is het geval?

Tophypotheek.

Huiseigenaren die enige jaren geleden een woning hebben aangekocht en terzake van de aankoop een zogenaamde “tophypotheek” hebben afgesloten kunnen in voorkomende gevallen een lagere rente tegemoet zien. Van een tophypotheek is sprake als de bank u een geldlening verstrekt ten belope van minimaal 75% van de executiewaarde van uw woning. De bank loopt dan een groter risico dat de verstrekte geldlening niet integraal kan worden terugbetaald indien de woning executoriaal moet worden verkocht. De bank hanteert voor dergelijke leningen een extra rente opslag (topopslag) variërend van 0,2% tot 0,6% per jaar. Daarbij baseert de bank zich veelal op de waarde uit een taxatierapport.

Waardestijging.

Als gevolg van de positieve ontwikkelingen op de vastgoedmarkt kan de waarde van uw woning de hoogte van de destijds verstrekte geldlening inmiddels ruimschoots overtreffen. De bank loopt dan minder risico aangezien ook de executiewaarde van uw woning is gestegen. Mogelijk dat uw topopslag op grond van de Algemene leningvoorwaarden kan vervallen.

Wat te doen.

Zoals met alles: niets komt vanzelf. De bank zal u niet attenderen op de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor deze eventuele renteverlaging. U zult dus zelf contact met uw bank of uw hypotheekadviseur dienen op te nemen om te controleren of deze mogelijkheid ook voor u van toepassing is. In een voorkomend geval dient u aan te tonen dat uw woning in waarde is gestegen. De WOZ - waardebeschikking kan daarbij goede diensten bewijzen. Sommige geldverstrekkers accepteren namelijk de WOZ - waardebeschikking, hetgeen taxatiekosten uitspaart. Geldverstrekkers kunnen echter een taxatierapport eisen opgesteld door een geregistreerd taxateur.
Let op: veel banken staan verlaging van de opslag slechts toe als de afgesproken rentevaste periode is verlopen. Even controleren dus!

Hoe zit dat bij een spaarhypotheek?

Bij de spaarhypotheek is uw voordeel van een lagere rente beperkt. Als uw hypotheekrente daalt, daalt uw spaarrente eveneens mee. Bij een lagere spaarrente verlangt de bank een hogere inleg van uw spaarpremie.
Nationale Hypotheekgarantie:

Indien u destijds een hypothecaire geldlening heeft afgesloten met een zogenaamde Nationale Hypotheek Garantie dan zal de bank geen renteverlaging toestaan. U valt dan bij de bank in de laagst mogelijke risicocategorie en daar is bij de berekening van de rente reeds rekening mee gehouden.

Tip:

Haal de hypotheekofferte weer eens te voorschijn en controleer of de bank, gezien de omvang van uw hypothecaire financiering en de executiewaarde van uw woning, een topopslag heeft berekend bij het verstrekken van bij uw hypothecaire geldlening. Als gevolg van de gunstige waardeontwikkeling op de onroerend goed markt kan de door u maandelijks te betalen hypotheekrente misschien omlaag.

Hans Mol

Notaris
Estate-Planner

Mol Notariaat
Honthorststraat 8
1071 DD Amsterdam

Voor vragen bel je met 020 – 66 22 346 of mail je naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2008 copyright mr. J.W. Mol


Dit artikel wordt op persoonlijke titel van de schrijver vervaardigd en beoogt u te informeren over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de (Amsterdamse) vastgoedpraktijk in ruimste zin. Het recht is uitermate gecompliceerd en aan voortdurende verandering onderhevig. Ondanks de zorg die de schrijver aan de inhoud van dit artikel besteedt, kan de schrijver geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor hetgeen men zonder deskundig advies onderneemt naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief.