Artikelen

September 2008

Verplichte inschrijving vereniging van eigenaren in het handelsregister

Met ingang van 1 juli 2008 is de nieuwe Handelsregisterwet in werking getreden. Wat verandert er voor de Vereniging van Eigenaars?

Nieuwe Handelsregisterwet 2008.

Met de invoering van de nieuwe Handelsregisterwet zijn alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland wettelijk verplicht zich in te schrijven in het handelsregister dat wordt gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor het gebied waar de desbetreffende onderneming of rechtspersoon gevestigd is. Deze wettelijke verplichting strekt zich ook uit tot de Vereniging van Eigenaars, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid in de zin der wet en dus een rechtspersoon, hierna: “VVE”. Onder de Handelsregisterwet 1996 kon de VVE zich op grond van het Burgerlijk Wetboek niet inschrijven. De Handelsregisterwet 1996 en het Handelsregisterbesluit 1996 zijn met de inwerkingtreding van de nieuwe wet en het nieuwe besluit vervallen.

Wanneer?

Indien de notariële akte van splitsing in appartementsrechten is gepasseerd na 1 juli 2008 dient de VVE direct te worden ingeschreven in het handelsregister. Voor VVE’s die voor 1 juli 2008 zijn opgericht geldt een overgangstermijn die eindigt op 31 december 2009.

De Kamers van Koophandel gaan omstreeks maart 2009 de VVE’s benaderen met een brief en een inschrijfformulier om zich alsnog in te schrijven. Retourzending van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier met een kopie van een legitimatiebewijs van een bestuurslid is dan voldoende. Bestuursleden van de VVE hoeven dan niet naar de Kamer van Koophandel om zich te laten inschrijven.
Mocht u niet willen wachten dan kan de inschrijving in het handelsregister nu al plaats vinden door opgave bij iedere Kamer van Koophandel in Nederland. Met ingang van 1 januari 2010 zal het handelsregister complete informatie over alle VVE’s in Nederland moeten bevatten. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de duidelijkheid die het rechtsverkeer verlangt omtrent de identiteit van de VVE.

Inschrijfbare gegevens.

Naast de naam, adres en oprichtingsdatum van de VVE, dienen tevens de personalia van de bestuursleden, hun bevoegdheden tot vertegenwoordiging en eventuele wijzigingen in het bestuur of de statuten te worden ingeschreven in het handelsregister. Op grond van het Handelsregisterbesluit dient een authentiek afschrift of uittreksel van de notariële akte bevattende de statuten van de VVE te worden ingeschreven in het handelsregister. Jaarrekeningen hoeft de VVE niet in te schrijven.

Niet inschrijven.

Een VVE die zich niet inschrijft handelt in strijd met een wettelijke plicht. Een wettelijke sanctie bestaat niet, maar denkbaar is wel dat het openen van een bankrekening ten name van de VVE of het aangaan van overeenkomsten tussen de VVE en derden moeizamer zal verlopen.

Kosten.

Voor de inschrijving in het handelsregister dient de VVE een jaarlijkse bijdrage te betalen aan de Kamer van Koophandel. Deze bijdrage is thans € 27,- (2008).

Tip:

Als gevolg van de nieuwe Handelsregisterwet dienen Verenigingen van Eigenaren zich in te schrijven in het handelsregister. Wees er tijdig bij.
Voor meer informatie kunt u terecht bij http://www.kvk.nl/nieuweinschrijvers

Hans Mol

Notaris
Estate-Planner

Mol Notariaat
Honthorststraat 8
1071 DD Amsterdam

Voor vragen bel je met 020 – 66 22 346 of mail je naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2008 copyright mr. J.W. Mol


Dit artikel wordt op persoonlijke titel van de schrijver vervaardigd en beoogt u te informeren over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de (Amsterdamse) vastgoedpraktijk in ruimste zin. Het recht is uitermate gecompliceerd en aan voortdurende verandering onderhevig. Ondanks de zorg die de schrijver aan de inhoud van dit artikel besteedt, kan de schrijver geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor hetgeen men zonder deskundig advies onderneemt naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief.