Artikelen

September 2007

Aanhorigheden

De Wet Inkomstenbelasting 2001 definieert de eigen woning als ‘een gebouw, een duurzaam aan een plaats gebonden schip of woonwagen in de zin van artikel 1 van de Woningwet, of een gedeelte van gebouw, een schip of een woonwagen, met de daartoe behorende aanhorigheden, voorzover dat, anders dan ten behoeve van een onderneming, de belastingplichtige of personen die behoren tot zijn huishouden anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat’. Wat verstaat men onder ‘aanhorigheden’ en wat is het fiscale belang van deze kwalificatie?

Wat is een aanhorigheid?

Het Hof Amsterdam heeft bij uitspraak op 6 december 2006 helderheid verschaft over de vraag wat onder het begrip aanhorigheid dient te worden verstaan voor de Wet Inkomstenbelasting 2001. Het rechtscollege overwoog toen dat voor het antwoord op de vraag of sprake is van een aanhorigheid, van belang is of het desbetreffende object bij de woning behoort, daarbij in gebruik is, en daaraan dienstbaar is.

Voorbeelden.

Onder het begrip aanhorigheid kunnen worden begrepen het tuinhuisje, de tuin, de schuur, de (extra) zolderberging in een appartementencomplex, het dakterras, de aanlegsteiger voor uw boot en de garage. Bij de laatste twee objecten spelen zaken als afstand tussen de woning en de aanlegsteiger/garage, de bouwkundige situatie en de wijze van bereikbaarheid een rol. Op grond van oudere jurisprudentie kan, hoewel er een grote afstand tussen de woning en de aanlegsteiger/garage ligt, toch sprake zijn van een aanhorigheid.

Fiscale relevantie

Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet Inkomsten Belasting 2001 is uitgebreid ingegaan op een groot aantal vragen, die onder de belastingplichtigen leefden. Daartoe heeft de staatssecretaris van Financiën een aantal vraag-en-antwoord-besluiten genomen. Ten aanzien van aanhorigheden heeft de bewindsman de volgende fiscale zienswijze naar voren gebracht.

Box 1

Het zijn van aanhorigheid is van belang voor de eigenwoningschuld. De rente van een geldlening voor de koop en aanleg van een aanhorigheid behorende bij de fiscale eigenwoning is fiscaal aftrekbaar, terwijl ook de rente voor een geldlening ter verbetering en onderhoud van een aanhorigheid behorende bij de fiscale eigenwoning aftrekbaar is in box 1. Daarnaast zal de belastingplichtige het eigenwoningforfait in box 1 bij dienen te tellen. Tevens zijn de periodieke betalingen voor erfpacht, opstal en beklemming in box 1 aftrekbaar.

Box 3

Komt men tot de conclusie dat het afhankelijke object niet kwalificeert als aanhorigheid, bijvoorbeeld omdat uw garage een paar straten verderop is gelegen, dan behoort de bezitting tot de heffingsgrondslag voor box 3 en wordt de bezitting voor de waarde in het economisch verkeer in de vermogensrendementsheffing betrokken. De rente van geldleningen voor verwerving van of onderhoud en verbetering van de aanhorigheid zijn dan niet fiscaal aftrekbaar in box 1; de schuld kan echter voor de berekening van de inkomstenbelasting (1,2%) wel in mindering worden gebracht op de bezittingen in box 3.

Tip:

De lening voor aanschaf, onderhoud en verbetering van een tot de eigen woning behorende aanhorigheid is fiscaal gefaciliteerd in box 1. Twijfelt u of het object een aanhorigheid is, dan kunt u het beste contact opnemen met de eenheid van de Belastingdienst waar u onder valt.

Hans Mol

Notaris
Estate-Planner

Mol Notariaat
Honthorststraat 8
1071 DD Amsterdam

Voor vragen bel je met 020 – 66 22 346 of mail je naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2007 copyright mr. J.W. Mol


Dit artikel wordt op persoonlijke titel van de schrijver vervaardigd en beoogt u te informeren over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de (Amsterdamse) vastgoedpraktijk in ruimste zin. Het recht is uitermate gecompliceerd en aan voortdurende verandering onderhevig. Ondanks de zorg die de schrijver aan de inhoud van dit artikel besteedt, kan de schrijver geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor hetgeen men zonder deskundig advies onderneemt naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief.