Artikelen

Juli 2009

Monumentenvrijstelling particulieren

De staatssecretaris van Financiën heeft bij zijn besluit van 10 juni 2009 (Nr. CPP2009/1076M) onder andere aangegeven het beleid betreffende de toepassing van de monumentenvrijstelling van de Wet op belastingen van rechtsverkeer aan te passen. Wat betekent dit voor u als koper?

Op 1 mei 2009 (Bk-07/00421) heeft het Gerechtshof s'-Gravenhage van 1 mei 2009 geoordeeld dat de vrijstelling van de overdrachtsbelasting voor de verkrijging van een monument in de zin van de Monumentenwet 1988 (een rijksmonument dus) gelet op de ratio van de regeling (behoud van monumenten) niet alleen toekomt aan rechtspersonen, maar ook aan natuurlijke personen.
De staatssecretaris van Financiën heeft besloten in die uitspraak te berusten en de bij de toepassing van de monumentenvrijstelling genoemde uitspraak van het Gerechtshof in acht te nemen. De vrijstelling geldt ook voor de verkrijging van een onverdeeld aandeel of een appartementsrecht in een monument.

Aangezien het besluit van de staatssecretaris met terugwerkende kracht in werking is getreden met ingang van 1 mei 2009 kunnen kopers die op af na 1 mei 2009 een rijksmonument hebben verkregen, maar bij de eigendomsoverdracht geen beroep hebben gedaan op de vrijstelling van artikel 15 lid 1, onderdeel p van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, de inspecteur van de Belastingdienst dus verzoeken om teruggave van de overdrachtsbelasting.

Let op:

ook kopers die medio februari 2009 een rijksmonument hebben verkregen kunnen in aanmerking komen voor teruggave op verzoek van de overdrachtsbelasting. In het besluit van de staatssecretaris staat immers vermeld dat: Indien op of na 1 mei 2009 voldoening op aangifte heeft plaatsgevonden ( ) zal de inspecteur van de Belastingdienst op verzoek teruggaaf of vermindering van overdrachtsbelasting verlenen.

Dat wil dus zeggen dat, indien de overdracht van het rijksmonument vóór 1 mei 2009 heeft plaatsgevonden, maar óf de voldoening door de instrumenterende notaris van de afgedragen overdrachtsbelasting heeft plaatsgehad ná 1 mei 2009 óf op of ná 1 mei 2009 was de bezwaartermijn voor de aangifte van de overdrachtsbelasting nog niet verstreken, er nog mogelijk teruggave bij de inspecteur van de Belastingdienst kan worden gevorderd.

Let op:

de staatssecretaris heeft duidelijk aangegeven dat de verruimde toepassing van de monumentenvrijstelling een tijdelijk karakter heeft. De staatssecretaris zal de uitkomsten van deze evaluatie afwachten en aan de hand van de uitkomsten daarvan uiteindelijk bepalen op welke wijze de vrijstelling van de overdrachtsbelasting zal worden vormgegeven.

Tip:

Ook transporten van rijksmonumenten die medio februari 2009 hebben plaatsgevonden loont het de moeite te informeren bij de notaris wanneer de voldoening van de overdrachtsbelasting heeft plaatsgevonden. Wellicht kunt u toch nog in aanmerking komen voor teruggave op verzoek van de reeds betaalde overdrachtsbelasting.

Vanzelfsprekend kan ons notariskantoor u behulpzaam zijn bij het indienen van het verzoek tot teruggave van de overdrachtsbelasting aan de inspecteur van de Belastingdienst.

Indien u deze nieuwsbrief in het Engels wilt lezen klikt u hier

Hans Mol

Notaris
Estate-Planner

Mol Notariaat
Honthorststraat 8
1071 DD Amsterdam

Voor vragen bel je met 020 – 66 22 346 of mail je naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2009 copyright mr. J.W. Mol


Dit artikel wordt op persoonlijke titel van de schrijver vervaardigd en beoogt u te informeren over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de (Amsterdamse) vastgoedpraktijk in ruimste zin. Het recht is uitermate gecompliceerd en aan voortdurende verandering onderhevig. Ondanks de zorg die de schrijver aan de inhoud van dit artikel besteedt, kan de schrijver geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor hetgeen men zonder deskundig advies onderneemt naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief.