• Leeshoek
    Leeshoek
U bevindt zich hier: Home Leeshoek Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven 2007 Maart 2007

Maart 2007

(Vol)macht(eloos)

Met de vakantie voor de deur kan het zomaar gebeuren dat u als verkoper of als koper niet in persoon aanwezig kunt zijn bij het passeren van de (notariële) akten rond de overdracht van uw woning. Vanzelfsprekend is het verstand, dat u zelf bij de overdracht aanwezig bent. Hoe regelt u, als het echt niet anders kan, dat u toch op vakantie kunt gaan?
Koopakte.

Net op het moment dat u van uw welverdiende vakantie zult gaan genieten kunt u uw lang gezochte droomhuis kopen of meldt zich een gegadigde die voor uw te koop staande woning een droomprijs wil betalen. Maar hoe regelt u tijdens uw afwezigheid de totstandkoming van de belangrijke koopovereenkomst en wie mag er – onder welke voorwaarde – namens partijen tekenen? Een vooraf goed opgestelde volmacht kan dan uitkomst bieden. Uw huisnotaris adviseert u deskundig omtrent de inhoud van een dergelijke volmacht.
Leveringsakte.

Verkoper: Het verdient aanbeveling om voor vertrek een onderhandse volmacht af te geven aan de notaris, krachtens welke één van diens medewerkers of uw makelaar namens u kan meewerken aan de overdracht van de woning. Indien het de echtelijke woning betreft dient de andere echtgeno(o)t(e) schriftelijk zijn/haar toestemming te verlenen voor de vervreemding van de echtelijke woning; gemelde toestemming kan eveneens in de volmacht tot levering worden opgenomen of - als deze geen mede-eigenaar is, in een afzonderlijke schriftelijke verklaring. Koper: Indien de koper geen hypothecaire geldlening aangaat voor de verwerving van de woning kan hij volstaan met het afgeven van een onderhandse volmacht.
Hypotheekakte.

Koper: Indien de koper wel een hypothecaire geldlening aangaat voor de verwerving van de woning eist de wet voor de vertegenwoordiging bij het passeren van de hypotheekakte een notariële volmacht. Veelal zal door de koper in deze notariële akte ook volmacht worden gegeven voor het aanvaarden van de eigendom ter zake van de levering. Voor het vestigen van het recht van hypotheek op de echtelijke woning dient de andere echtgeno(o)t(e) schriftelijk zijn/haar toestemming te verlenen. De notariële vorm is slechts verplicht voor het vestigen van het zekerheidsrecht van hypotheek, dus niet voor het aangaan van de geldlening. Indien de koper geen hypotheekrecht hoeft te vestigen voor de verstrekte geldlening hoeft dus geen notariële volmacht te worden afgegeven en kan worden volstaan met een onderhandse volmacht.
Buitenlandse varianten.

Mocht u al in het buitenland zijn en wilt u een onderhandse volmacht geven, dan is het altijd mogelijk dat het stuk per fax of e-mail naar het buitenland wordt verzonden. U vervoegt zich dan bij een buitenlandse notaris of de Nederlandse consul om uw handtekening te laten legaliseren. Wilt u een notariële volmacht geven dan kan de buitenlandse notaris of de Nederlandse consul, die als zodanig bevoegd is verklaard tot het opmaken van een zodanige akte, deze akte voor u verzorgen uiteraard met medewerking van uw eigen notaris.

Tip:

Ga niet op reis als u een huis (ver)koopt; doet u dat toch, informeer dan tijdig voor vertrek bij uw huisnotaris welke volmachten afgegeven dienen te worden om een succesvolle overdracht tijdens uw vakantie mogelijk te maken.

Hans Mol

Notaris
Estate-Planner

Mol Notariaat
Honthorststraat 8
1071 DD Amsterdam

Voor vragen bel je met 020 – 66 22 346 of mail je naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2007 copyright mr. J.W. Mol


Dit artikel wordt op persoonlijke titel van de schrijver vervaardigd en beoogt u te informeren over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de (Amsterdamse) vastgoedpraktijk in ruimste zin. Het recht is uitermate gecompliceerd en aan voortdurende verandering onderhevig. Ondanks de zorg die de schrijver aan de inhoud van dit artikel besteedt, kan de schrijver geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor hetgeen men zonder deskundig advies onderneemt naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief.

Mol Notariaat B.V.
Emmaplein 8
1075 AW Amsterdam

T: 0031 (0)20 66 22 346
F: 0031 (0)20 67 38 120
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.