• Leeshoek
    Leeshoek
U bevindt zich hier: Home Leeshoek Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven 2007 November 2007 - Extra Editie

November 2007 - Extra Editie

Eindeloos

Zoals bekend heeft de consumentkoper van een woning sedert 1 september 2003 gedurende een periode van drie dagen het recht om zonder opgaaf van reden de schriftelijk aangegane koopovereenkomst te ontbinden. De wettelijke regeling over koop van onroerende zaken en de Algemene termijnenwet geven aan wanneer deze drie dagen bedenktijd aanvangt en eindigt. Vanaf medio december dient u bij het finaal afhandelen van uw verkoopdossier goed op te letten. Wat speelt er?

Aanvang termijn.

De duur en het moment van aanvang van de termijn waarbinnen de consumentkoper van een voor bewoning bestemde onroerende zaak gebruik kan maken van zijn wettelijk ontbindingsrecht is terug te vinden in de wettelijke regeling omtrent de koop van onroerende zaken. De termijn bedraagt 3 volle dagen, dus 3 keer 24 uur en vangt aan op de dag na de dag van de terhandstelling van de door beide partijen ondertekende koopovereenkomst aan de koper.

Einde termijn.

Het einde van de drie dagen bedenktijd wordt vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in de Algemene termijnen Wet. Zo lezen we dat indien de termijn van drie dagen eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, de termijn wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

Erkende feestdagen.

Bij Koninklijk Besluit van 26 november 2003 (Staatscourant 30 december 2003, nr. 251) en bij Koninklijk Besluit van 27 september 2007 (Staatscourant 8 oktober 2007, nr. 194) heeft de Minister van Justitie maandag 24 december 2007, donderdag 27 december 2007, vrijdag 28 december 2007 en maandag 31 december 2007 gelijkgesteld met een algemeen erkende feestdagen.

Eindeloos.

Dat een dag aldus gelijkgesteld wordt met een algemeen erkende feestdag, betekent dat een wettelijke termijn, zoals de drie dagen bedenktijd voor de consumentkoper van een woning, die eindigt op zo’n dag, wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag valt.

Een door beide partijen ondertekende koopovereenkomst met betrekking tot een woning dient uiterlijk op dinsdag 18 december 2007 aan de consumentkoper ter hand te zijn gesteld, wil de bedenktijd nog in 2007 eindigen!

Let op:

Dinsdag 1 januari 2008 is een algemeen erkende feestdag. De eerste werkdag is dus woensdag 2 januari 2008.

Handig lijstje:

  • Op dinsdag 18 december 2007 getekend en ter hand gesteld aan de koper, bedenktijd eindigt op vrijdag 21 december 2007 na 24.00 uur.
  • Op woensdag 19 december 2007 getekend en ter hand gesteld aan de koper, bedenktijd eindigt op woensdag 2 januari 2008 na 24.00 uur.
  • Op donderdag 20 december 2007 getekend en ter hand gesteld aan de koper, bedenktijd eindigt op woensdag 2 januari 2008 na 24.00 uur.
  • Tussen vrijdag 21 december 2007 en maandag 31 december 2007 getekend en ter hand gesteld aan de koper, bedenktijd eindigt op donderdag 3 januari 2008 na 24.00 uur.
  • Op dinsdag 1 januari 2008 getekend en ter hand gesteld aan de koper, bedenktijd eindigt op vrijdag 4 januari 2008 na 24.00 uur.
  • Op woensdag 2 januari 2008 getekend en ter hand gesteld aan de koper, bedenktijd eindigt op maandag 7 januari 2008 na 24.00 uur.

Let op:

Deze regeling slaat op alle termijnen in een koopovereenkomst, dus niet alleen op de drie dagen bedenktijd van de koper, maar ook bijvoorbeeld op het financieringsvoorbehoud van de koper en de regelgeving betreffende de ingebrekestelling van de nalatige partij (wanprestatie).

Tip:

De bedenktijd van de koper kan dus onder omstandigheden maximaal 14 dagen duren.

Hans Mol

Notaris
Estate-Planner

Mol Notariaat
Honthorststraat 8
1071 DD Amsterdam

Voor vragen bel je met 020 – 66 22 346 of mail je naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2007 copyright mr. J.W. Mol


Dit artikel wordt op persoonlijke titel van de schrijver vervaardigd en beoogt u te informeren over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de (Amsterdamse) vastgoedpraktijk in ruimste zin. Het recht is uitermate gecompliceerd en aan voortdurende verandering onderhevig. Ondanks de zorg die de schrijver aan de inhoud van dit artikel besteedt, kan de schrijver geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor hetgeen men zonder deskundig advies onderneemt naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief.

Mol Notariaat B.V.
Emmaplein 8
1075 AW Amsterdam

T: 0031 (0)20 66 22 346
F: 0031 (0)20 67 38 120
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.